xem tử vi

Xem số tử vi hằng ngày – Thứ ba của bạn (16/7)

Thứ ba của bạn (16/7) Hôm nay, Cự Giải tự trang trí không gian làm việc. Nhân Mã coi trọng sự công bằng. Dương Cưu (21/3-20/4) Hôm nay Dương Cưu nên quan sát, lắng nghe thật kĩ nếu muốn biết người khác muốn nói gì. Bạn cũng khó “bắt” người khác nói ra sự thật hơn bình thường. Nhưng nếu

Xem số tử vi hằng ngày – Tuần mới của bạn (15-21/7)