Xem số tử vi hằng ngày – Thứ hai của bạn (15/7)

Hôm nay, nghệ thuật ảnh hưởng tốt với Kim Ngưu. Nhân Mã tránh “chỉ dạy” sếp của mình.

Dương Cưu (21/3-20/4)

Bạn biết rõ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có được điều mình muốn. Hôm nay, Dương Cưu nên bình tĩnh chấp nhận khi người khác áp đặt ý muốn của mình lên bạn.

Tình yêu: Nếu ý định tán tỉnh của Dương Cưu thất bại, bạn đừng bi quan nghĩ rằng đường tình duyên của mình quá ảm đảm. Câu chuyện có thể khởi sắc vào ngày mai nên h